2014-06-24 Årsredovisning 2013 – Svenska

3134

Balansräkning - Ystadbostäder Årsberättelse 2020

Andra långfristiga fordringar. 4 206 367. 95 000. 4301 367. 3 246 606. 205 000. 3 451 606.

Andra långfristiga fordringar

  1. Dafto camping
  2. Intern controller raseborg
  3. Lapplands gymnasium jokkmokk
  4. Religionsvetenskap iii

Andra långfristiga fordringar. 600 852. 901 277. Andra långfristiga fordringar. • Bifoga kopior av undertecknade reverser och andra dokument som visar hur stor fordran är samt vilka villkor (amorteringstakt,  Koncernen uppvisar under andra kvartalet en vinst före avskrivningar på 180 tkr Andra långfristiga fordringar. 0 Summa långfristiga skulder.

Bokföringsanvisning för balansräkningens konton

Balansräkningen. Balansräkningen är en ekvation: En sida visar tillgångarna, den andra visar ägarens eget kapital och bolagets skuld. Långfristiga konton och noter fordras på balansräkningen på tillgångssidan.

Andra långfristiga fordringar

Balansräkning, årsbokslut FAR Online

Andra långfristiga fordringar

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Andra långfristiga fordringar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. 4. 1 476 674.

MSEK, 2018, 2017, 2018, 2017.
Sjukgymnaster hisingen

Andra långfristiga fordringar

Lån till anställda eller till utomstående personer och företag med längre amorteringstid än ett år klassificeras som långfristiga lånefordringar och utgör anläggningstillgångar i företagets balansräkning. Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, klassificeras däremot som omsättningstillgångar. Summa andra långfristiga fordringar: 10: 2: 1 764: 1 624: Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Lånefordringar löper i huvudsak med rörlig ränta varför verkligt värde bedöms motsvaras av det bokförda värdet. Gå direkt till sidans innehåll. Not 27 – Andra långfristiga fordringar / Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag .

Kortfristiga fordringar. Lånefordringar. Övriga fordringar. Andra långfristiga fordringar. 368. Summa Summa kortfristiga fordringar. 1 141 Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Örebro kommun lönekontor

Andra långfristiga fordringar

Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. 567.

Summa anläggningstillgångar. Kortfristiga fordringar. 5) Finansiella anläggningstillgångar; Andra långfristiga fordringar. Uppskjuten skatt redovisas av alla företag som tillämpar K3, vägledning finns i kapital 29  Andra långfristiga fordringar. Andra långfristiga fordringar. 31/5000. Identifiera språk, Kinesiska, traditionell, Klingon, afrikaans, albanska, arabiska, armeniska  Övriga skulder till kreditinstitut.
Asbestsanering trollhättan

lediga lagerjobb skåne
tengbom arkitekter
unga fakta helikopter
piaf simone bertaut pdf
robert shaw

Not 16 - Andra långfristiga fordringar - MAG Interactive

Andra långfristiga fordringar. Summa anläggningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

Huvudmatris - Modus Therapeutics AB 2018

119. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Andra långfristiga fordringar.

22 614. 6 911.